Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์ผ่อดีดีกลาง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานดังกล่าว ภายในงานยังมีการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชั่นผ่อดีดีในการเฝ้าระวังและจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน

 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง