Disable Preloader

ข่าวสารสืบเนื่องจากปัญหาไฟป่า ฝุ่นพิษ pm2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบัน ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นผ่อดีดี ฟีเจอร์เฝ้าระวังฝุ่นควันไฟป่าเชิงรุก ในการแจ้งเหตุเพื่อป้องกัน ร่วมมือ จัดการปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและรายงานจุดเกิดไฟป่าผ่านแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบดิจิทัลผ่อดีดี เป็นการเฝ้าระวังไฟป่าเชิงรุก บูรณาการความร่วมมือ จากชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันแจ้ง เพื่อการป้องกัน และจัดการเหตุเผาป่า..
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดาวโหลดได้ฟรี (ระบบแอนดรอยด์เท่านั้น) โดยมีขั้นตอนการดาวโหลดง่ายๆ ดังนี้
1. เข้า Play Store ค้นหาคำว่า “PODD หรือ ผ่อดีดี”
2. กดปุ่มติดตั้ง เมื่อทำการติดตั้งสำเร็จเปิดแอปพลิเคชั่นผ่อดีดี
3. การลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบจะให้กรอกรหัสพื้นที่ (รหัสพื้นที่ในการรายงานไฟป่าและการเผาในที่โลงของจังหวัดเชียงใหม่ คือ 3326113 )

 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง