Disable Preloader

ข่าวสาร“ขอแจ้งให้พี่น้อง อยู่ในบ้าน เว้นระยะห่าง งดกิจกรรมพบปะกัน และสวมใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน” เสียงของเจ้าหน้าที่เทศบาลประกาศแจ้วๆ พร้อมแจกหน้ากากผ้าให้บ้านแต่ละหลังในพื้นที่
“ช่วงนี้บ้านเรา อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ เพราะมีโรคระบาด ขอเสนอนายกฯให้พิจารณาการบริหารงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ สนับสนุนประชาชน และจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือในการป้องกันโรคโควิด-19 ผมได้เสนอเป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล”
ตั้งแต่ได้ยินข่าว การระบาดของโรคนี้รุนแรงมาก ตัวเลขการแพร่ระบาดที่จีนรายงานว่าผู้ป่วย 1 คนแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ 2-3 คน สำหรับบ้านเราวิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมือในการปฏิบัติตามมาตรการและสนับสนุนให้ชุมชนป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค

  1. ผลิตหน้ากากผ้าและแจกให้ประชาชนสวมใส่ป้องกันโรค
  2. งดกิจกรรม พบปะ ทางสังคมทุกประเภทในพื้นที่
  3. เข้าฉีด พ่น สารเคมี ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เสี่ยง
มนุษย์ชาติกำลังเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ผู้คนบางประเทศล้มตายราวกับใบไม้ร่วง ณ ตอนนี้ เราจะร่วมคิด ร่วมทำด้วยสองมือเรากับ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) จะขอเผชิญความท้าทายไปพร้อมกับเครือข่าย อปท. ในการรักษาชีวิต และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการช่วยชุมชนปลอดภัย หยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยสนับสนุนให้ อปท.ได้ใช้แอปพลิเคชั่น ‘ผ่อดีดีเฝ้าระวังCOVID-19’ เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยบันทึกประวัติผู้เดินทางจากต่างถิ่น ระบุระดับและผู้ที่มีความเสี่ยง เฝ้าติดตามอาการ 14 วัน แจ้งข้อปฏิบัติ แจ้งเตือนชุมชน อปท. รพ.สต.และผู้เกี่ยวข้องเรียลไทม์ ยกระดับพื้นที่เฝ้าระวังและมาตรการตามความเสี่ยง ฯลฯ
ในวันนี้ การต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 สิ่งสำคัญที่อปท.ต้องมี สิ่งนั้นคือ “ข้อมูลและความร่วมมือ” ที่เราจะสามารถให้แก่กันโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลา เพื่อเอาชนะไวรัสนี้และผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน...

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง