Disable Preloader

ข่าวสารตามที่ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง ตามประกาศ บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง