Disable Preloader

ข่าวสารหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอกที่2 ของประเทศไทย คือ การออกแบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ

...มีความพยายามของ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักวิชาการ สร้างนวัตกรรม ต้นแบบเฝ้าระวังโควิด19 เชิงรุก ในพื้นที่ 50 ตำบลของจังหวัดลำพูน และ เชียงใหม่
...โดยใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี ในการเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ป้องกันโรคระบาด เพื่อรักษาฐานการผลิตอุตสาหกรรม และ ท่องเที่ยวมากกว่า 1 แสนล้านต่อปี

รายละเอียด และภาพข่าว Thai PBS
https://www.facebook.com/553532068140018/videos/413659042959720

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง