Disable Preloader

ข่าวสารเปิดตัวแอพฯ’PODD’ช่วยเฝ้าระวังโรคระบาด—กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

มช.เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “PODD” ช่วยเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัตว์สู่คน-ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที วันนี้ (6 ก.พ.) ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการนำร่อง “การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคน หรือที่กระทบต่อรายได้ชาวบ้าน โดยองค์กรและชุมชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” หรือ โครงการ “ผ่อดีดี” (PODD CM ONE HEALTH) ซึ่งโครงการนี้มีการสร้างแอพพลิเคชั่นที่ชื่อ “PODD” เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลแจ้งข่าวสารในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดจากสัตว์สู่คนอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/633486

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง