Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์ผ่อดีดีกลางร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) นำเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเฝ้าระวังฝุ่นควัน ด้วยแอปพลิเคชันผ่อดีดี ฟีเจอร์ช่วยดับไฟป่าให้กับประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถช่วยกันเฝ้าระวัง รายงานแจ้งเหตุไฟป่า/เผาในที่โล่ง โดยใช้รหัสพื้นที่ : "3326113"

 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง