Disable Preloader

ข่าวสาร"ผ่อดีดี (PODD)" ชื่อนี้ดีแน่นอน ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม ทำเมืองไทยให้น่าอยู่ สัมภาษณ์นายกอบต.แม่ทา และ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ผ่อดีดีกลาง ในรายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทางช่อง NBT

นายกอบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน พร้อมด้วย น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์ผ่อดีดีกลาง เป็นแขกรับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทางช่อง NBT เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ  NBT north (สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ) พูดคุยประเด็น เครื่องมือดิจิทัลเฝ้าระวัง ผ่อดีดี ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน เป็นระบบที่คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนเป็นสำคัญและเป็นอันดับแรก ช่วยให้รู้เร็ว เตือนอัตโนมัติ  จัดการเร็ว เสียหายน้อยที่สุด ในมุมมองของผู้ใช้จริงและผู้พัฒนาระบบ "ผ่อดีดี (PODD)" ชื่อนี้ดีแน่นอน ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม ทำเมืองไทยให้น่าอยู่ ชมคลิปสัมภาษณ์รายการ

https://www.nbtnorth.com/Home/tv_showview/10691?fbclid=IwAR2Q4JYOs5RBgy5dJc_tCaB1HkLlDcADYCqajNN5Q89FM6VMa9X9MDtR6AI

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง