Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์ผ่อดีดีกลาง จัดประชุมเตรียมการพัฒนาร่างโครงการขยายและขับเคลื่อนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี) เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของโลกและท้องถิ่น (เราช่วยโลก โลกช่วยเรายิ่งกว่า)ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วันที่ 24 - 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง