Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน 1 อัตรา และพนักงานโครงการ 1 อัตรา

ดังนี้
1. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

  

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง