Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมใน "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2565
.
โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแนะนำระบบผ่อดีดี 15 ฟีเจอร์ และสอนการแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน Line Report ให้แก่อาสาสมัครของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ทั้งนี้ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และสนใจนำระบบผ่อดีดีไปใช้ในชุมชนของท่าน
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง