Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีกลาง) จัดงานอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. ใช้งานระบบผ่อดีดี ประจำเดือนกันยายน โดยมีอปท. เข้าร่วมจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565
.
กิจกรรมในวันแรกเป็นการแนะนำระบบผ่อดีดี 15 ฟีเจอร์ สอนการลงทะเบียนและรายงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ podd report สอนการใช้งานแอปพลิเคชัน podd LTC ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง แนะนำฟีเจอร์ใหม่ "แจ้งเหตุงานบริการสาธารณะ" และในช่วงบ่ายเป็นการสอนตั้งค่าการใช้งานแดชบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.
.
ในวันที่สอง เป็นกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกลุ่ม อสม. ฝึกปฏิบัติใช้งานแอปพลิเคชั่นไลน์ podd report เพื่อจำลองการแจ้งเหตุ ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
.
ทีมงานผ่อดีดีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อปท. จากทั้ง 2 แห่ง และเทศบาลตำบลแม่โป่งที่ให้ความสนใจระบบผ่อดีดี เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ของท่านTags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง