Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าอบรมแนะนำแอปพลิเคชันผ่อดีดี สอนแจ้งเหตุการรายงานผ่านไลน์ podd report ให้แก่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง