Disable Preloader

ข่าวสารผศ.น.สพ. เทิดศักดิ์ ญาโน และทีมงานจากศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมอาสาสมัครรายงานโรคผ่านแอปพลิเคชันผ่อดีดีและอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อสร้างบุคลากรในการจัดการโรคสัตว์เบื้องต้น ภายใต้โครงการ CMU Model ครั้งที่ 2 ณ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
โดยในกิจกรรมมีการสอนการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ podd report ให้แก่อาสาสมัครในหมู่บ้าน รวมถึงมีการสอนการฉีดวัคซีนสัตว์แก่อาสาสมัครที่ทำปศุสัตว์ ทั้งนี้ทีมงานผ่อดีดีขอขอบคุณอาสาสมัครบ้านป่าตึงงามที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะTags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง