Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีณบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย ที่ปรึกษาศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ร่วมเป็นวิทยากรในการบอกเล่าประโยชน์และความสำเร็จในการนำผ่อดีดีไปใช้ เพื่อช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่อปท. ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ตั้งใจเรียนรู้การใช้งานระบบผ่อดีดี การแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน Line Report ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงต่อไปTags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง