Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว นำโดย น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดการทั่วไป เข้าพบนายกชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เพื่อหารือแนวทางการขยายการใช้งานผ่อดีดีในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีอาสาสมัครจัดตั้งได้แก่ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชการในพื้นที่ ทั้งหมด 80 คน และวางแผนขยายให้ อสม.กว่า 300 คน ใช้งานผ่อดีดี ร่วมกับมีการหารือกับ รพสต. 3 แห่ง เพื่อใช้งานร่วมกัน
ทั้งนี้ท่านนายกฯ ได้เสนอเป็นแกนนำในพื้นที่ เพื่อดำเนินการขยายการใช้งานใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน ต่อไป

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง