Disable Preloader

ข่าวสารรองศาสาตราจารย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว และผศ.น.สพ. เทิดศักดิ์ ญาโน ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน IWOPS 2022 ; 4th International Workshop on Participatory Surveillance ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
โดย ผศ.น.สพ. เทิดศักดิ์ ญาโน ได้นำเสนอ PODD rapid talk ร่วมกับตัวแทนอีกทั้ง 4 ประเทศ และบริษัท Opendream แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับตัวอย่างที่ดีในการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
นอกจากนี้ ยังมีการให้สัมภาษณ์กับทาง Ending Pandemics Foundation เกี่ยวกับผ่อดีดี โดย Dr.Mark Smolinksi ประธานมูลนิธิ Ending Pandemics มีการวางแผนที่จะพาคณะทำงานของ Ending Pandemics เข้าประชุมดูงานเกี่ยวกับผ่อดีดีที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566 ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการขับเคลื่อนผ่อดีดีต่อไปในอนาคตTags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง