Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีกลาง) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานผ่อดีดี นำโดย Dr. May O. Lwin ประธานและศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารศึกษาที่ Wee Kim Wee School of Communication and Information (WKWSCI) และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก Nanyang Technological University (NTU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565
โดยในวันแรกเป็นการพบปะพูดคุย เพื่อแนะนำระบบผ่อดีดี 18 ฟีเจอร์ กลไกการทำงานของระบบ ความสำเร็จในการใช้ระบบผ่อดีดี และวิธีแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันไลน์ PODD Report ที่ได้พัฒนาขึ้นมา
ในวันที่สอง ช่วงเช้าได้เข้าสัมภาษณ์นายสุทัศน์ อิ่นคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และนายวรรณเดช คำภูษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.ห้วยทราย รวมถึงอาสาสมัครที่ใช้งานระบบผ่อดีดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอบถามการใช้งานระบบผ่อดีดี เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
ช่วงบ่าย ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม และได้สัมภาษณ์นางถนิมนันท์ สัตตะวิบุล เกษตรกรผู้ใช้งานระบบผ่อดีดีในการบริหารจัดการระบบการจัดการในฟาร์มปศุสัตว์
ทั้งนี้ผ่อดีดีกลาง ขอขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบผ่อดีดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง