Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2022 สาขา Digital Community of the year ผลงาน ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (podd LTC) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ให้เกียรติมอบรางวัล และมี นายดวงดี ปันจันทร์ นายกอบต.ห้วยทราย และ รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง