Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน "ผ่อดีดี" (PODD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเกาะช้างลากูน ปริ้นเซส จังหวัดตราดTags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง