Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน "ผ่อดีดี" (PODD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 ณ โรงแรมพีลูดส์ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง