Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว นำโดย น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดการทั่วไป ได้รับเชิญเป็นวิทยากร "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี(PODD)" โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย คุณประทีป กาศโอสถ เป็นประธานในการกล่าวเปิด ณ เทศบาลตำบลปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566
โดยวิทยากรได้แนะนำระบบผ่อดีดี 18 ฟีเจอร์ และสอนการแจ้งเหตุผ่านไลน์ PODD Report รวมถึงการใช้งาน Dashboard ให้แก่เจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ศูนย์ผ่อดีดีกลาง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลปงป่าหวาย ที่สนใจนำระบบผ่อดีดีไปใช้งานในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาแจ้งเหตุ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในคน สัตว์ สาธารณภัยและภัยทางสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง