Disable Preloader

ข่าวสารอบรมอาสาผ่อดีดีรอบ 4 ครั้งที่ 2 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

อปท. ที่เข้ารวมในกิจกรรมอบรมอาสาผ่อดีดี รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย เชิงดอย แม่โป่ง จาก อ.ดอยสะเก็ด สันกำแพง ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง แม่เหียะ ช้างเผือก จาก อ.เมือง ยุหว่า บ้านแม จาก อ.สันป่าตอง น้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง แม่ริม อ.สันโป่ง และ ออนเหนือ แม่ทา อ.แม่ออน

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง