Disable Preloader

ข่าวสารเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายนที่ผ่าน โครงการผ่อดีดี ของเรา ได้รับความสนใจจาก ทีมงานสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดน่าน มาเยี่ยมชมการทำงาน ตลอดจนระบบการรับข้อมูลและการตอบสนองเหตุการณ์ ในกรณีที่มีเหตุระบาดค่ะ

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง