Disable Preloader

ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม ประชุมเตรียมแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมรับมอบ ระบบเฝ้าระวังผ่อดีดี ในวันที่ 21 ก.ค. 2559 ที่จะถึงนี้

เมื่อวันพุธที่ 15 มิ.ย. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม นำโดย กลุ่มผู้บริหาร ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อาสาสมัครในชุมชน กลุ่มแม่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย หน่วยป้องกันและรักษาป่าเชียงใหม่ที่ 12 และ อีกหลายหน่วยงานในพื้นที่ จัดประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งประกอบไปด้วยสุขภาพ คน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมรับมอบระบบเฝ้าระวังผ่อดีดีจากโครงการผ่อดีดีให้เป็นระบบเฝ้าระวังจากความ ร่วมมือของคนในชุมชนที่จะจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 12 ก.ค. 2559 ที่จะถึงนี้

       วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวในตำบลห้วยทรายในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายในการควบคุม ป้องกันและ เฝ้าระวังในด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือในการดูแลและเฝ้าระวังของคนในชุมชน โดยมีระบบ เฝ้าระวังผ่อดีดีเป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลหรือรายงานเหตุการณ์ผิดปกติไปยังหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ นำไปสู่การร่วมมือกัน ในการป้องกัน ควบคุมและช่วยเหลือกันระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

        คุณศิริลักษณ์ ทรายเหนือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกล่าวในตอนหนึ่งของการประชุมว่า… “อย่าลืมว่าพัฒนาการของโรคในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น และมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ ภัยธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก บ้านเราก็เคยเกิดมาแล้ว แต่อาจไม่ได้เกิดความเสียหายมาก ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวจะทำให้ชาวบ้านและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเหลือกันในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อมและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เราได้” ปลัด จากการประชุมดังกล่าว โครงการผ่อดีดี ยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพูดคุยและเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วย

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง