Disable Preloader

ข่าวสารโครงการผ่อดีดี จัดกิจกรรม “แนะนำระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีให้กับ อปท. ใหม่ที่สนใจ” เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 23 แห่ง ร่วมพูดคุย ชี้แจ้งกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนขั้นตอนการตอบสนองโรคเมื่อมีการแจ้งเหตุจากอาสาสมัครในชุมชนผ่านแอปพลิเคชันผ่อดีดี

“การแก้ไขปัญหา ผมมองว่าต้องมีภาคีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ทำอย่างไรที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารอย่างการใช้แอพลิเคชั่นผ่อดีดีน่าจะเข้ามาช่วยได้ หากนำข้อมูลจากส่วนต่างๆ มาสื่อสาร และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน ต่อท้องถิ่น สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อมีข้อมูล มีระบบการจัดการ ชุมชนสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีปัญเกิดขึ้น เมื่อชุมชนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ก็จะสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้ เพราะถ้ารอแต่ภาครัฐหรือทางราชการ มันอาจจะไม่มีความยั่งยืน” คุณสวัสดิ์ ดอกบัวตูม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านกลาง หนึ่งใน อปท. ที่สนใจกล่าว การจัดอบรมในครั้งนี้ ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยให้ทุก อปท. มีระบบการเฝ้าระวังผ่อดีดีไปใช้ในพื้นที่ เพื่อทำการเฝ้าระวังและสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและ อปท.

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/poddonehealth/photos/?tab=album&album_id=629280440581725

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง