Disable Preloader

ข่าวสารเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสื้อชั่วคราวฝันรัก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โดยในวันที่ 2 มีนาคม โครงการผ่อดีดีของเราได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแนะนำระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีให้กับ อปพร. จากหลากหลาย อปท. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คโครงการ https://www.facebook.com/pg/poddonehealth/photos/?tab=album&album_id=728830203960081

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี