Disable Preloader

ข่าวสารโครงการผ่อดีดี ได้รับเกียรติอีกครั้ง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในกิจกรรม “อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ 2 ประจำปี 2561”

ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผ่อดีดีได้จัดกิจกรรมสนุกๆ พร้อมกับแนะนำระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีให้แก่สมาชิก อปพร. ด้วย

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คโครงการ https://www.facebook.com/pg/poddonehealth/photos/?tab=album&album_id=728949383948163
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง