Disable Preloader

ข่าวสารเมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ได้มีการจัดงานมหกรรมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

 ภายใต้ชื่องาน “เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวหน้า มั่นคง” โดยสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ ประธานสันนิบาตฯ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายธนวัฒน์ ยอดใจ และเทศบาล 117 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่

ในงานได้มีการจัดประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประยุกต์ (รำวง) และ การประกวดออกกำลังกาย ซึ่งเทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว ได้นำ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี เข้าร่วมในการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น ร่วมกับเรื่องถ่านจากซังข้าวโพด ภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีสุขภาพและการจัดการสิ่งเหลือใช้จากการเกษตรอย่างยั่งยืน และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้ด้วย

โครงการผ่อดีดี ขอร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลปิงโค้งด้วยค่ะ

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง