Disable Preloader

ข่าวสารเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลปิงโค้งได้จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันแก้ไขไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมร้านหมู่เฮา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีผู้นำชุมชนจาก 16 หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 3 แห่งในเขตพื้นที่ ทำการลงนามเซ็น MOU ร่วมกันในการที่จะป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้หมดไป

สามารถดูรูปอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คโครงการหรือ กดที่นี่
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง