Disable Preloader

ข่าวสารกระทรวงสาธารณสุข แนะเคล็ดลับง่ายๆ ด้วยการหมั่นล้างมือ ช่วยชะล้างเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางปาก จมูก และผิวหนัง ป้องกันโรคไข้หวัด และอุจจาระร่วงที่พบบ่อยช่วงหน้าร้อน

นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน เชื้อโรคต่าง ๆ เจริญได้ดีในสภาพอากาศร้อน กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำเคล็ดลับป้องกันการเจ็บป่วยวิธีง่าย ๆ ด้วยการหมั่นล้างมือ ทั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง เนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่นำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางจมูก ปาก และผิวหนัง เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบได้บ่อยคือ อุจจาระร่วง ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่มีนาคม-พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 25,482 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน โรคอุจจาระร่วง 309,505 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการล้างมือให้สะอาด โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ชอบหยิบจับของใส่ปาก  ผู้ปกครองต้องดูแลใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ที่มีไข้ ไอ จาม ขอให้ลดการแพร่กระจายเชื้อ หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน หยุดกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และสวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ไม่ควรรับประทานยาที่ทำให้หยุดถ่าย ดื่มสารละลาย น้ำตาลเกลือแร่ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ที่มา ข้อมูลและรูป http://www.bangkokbiznews.com

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง