ข่าวสาร

ข่าวผ่อดีดี รายปักษ์ ฉบับ0001 วันที่ 1-15 มกราคม 2564

"ศูนย์ผ่อดีดีกลาง ขอสวัสดีปีใหม่ 2564 ทุกท่าน"...

รายละเอียด
 • 22
 • ม.ค.
 • 2564
 • Time 16:12
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

จุลสารผ่อดีดีฉบับพิเศษ

รายละเอียด
 • 25
 • มี.ค.
 • 2563
 • Time 15:46
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

จุลสารผ่อดีดีฉบับพิเศษ

ปีที่ ผ่อดีดีกลาง นับหนึ่งร่วมกับ อปท. เดินหน้าระบบเฝ้าระวังของชุมชน ไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน...

รายละเอียด
 • 20
 • ก.พ.
 • 2563
 • Time 10:25
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ฉบับที่ 5 “ไข้ซิกา” โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกันภัยเงียบจากยุงลาย

ฉบับที่ 5 “ไข้ซิกา” โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกันภัยเงียบจากยุงลาย...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:34
 • จังหวัดเชียงใหม่

ฉบับที่ 4 “6 โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว”

ฉบับที่ 4 “6 โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว”...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:29
 • จังหวัดเชียงใหม่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปากเท้าเปื่อย โรคในสัตว์กีบคู่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปากเท้าเปื่อย โรคในสัตว์กีบคู่...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:26
 • จังหวัดเชียงใหม่

ห่าไก่ภัยร้ายตายยกฝูง

ห่าไก่ภัยร้ายตายยกฝูง...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:22
 • จังหวัดเชียงใหม่

ไข้หวัดหมู สัตว์ก็ติดได้ คนก็ติดได้

ไข้หวัดหมู สัตว์ก็ติดได้ คนก็ติดได้...

รายละเอียด
 • 06
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 16:22
 • จังหวัดเชียงใหม่