ข่าวสาร

อบรมหยุดยั้งโรคระบาด อปท.ท่าผา อ.แม่แจ่ม

อบรมหยุดยั้งโรคระบาด อปท.ท่าผา อ.แม่แจ่ม...

รายละเอียด
 • 11
 • ส.ค.
 • 2558
 • Time 14:49
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี ร่วมกับปศุสัตว์ อ.เวียงแหง ลงพื้นที่ตอบสนองโรค หลังอาสาแจ้ง หมูป่วย ไก่ตาย

ผ่อดีดี ร่วมกับปศุสัตว์ อ.เวียงแหง ลงพื้นที่ตอบสนองโรค หลังอาสาแจ้ง หมูป่วย ไก่ตาย...

รายละเอียด
 • 07
 • ก.ค.
 • 2558
 • Time 14:46
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี ร่วมกับ GIST NORTH จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ให้ อปท. ที่สนใจ

ผ่อดีดี ร่วมกับ GIST NORTH จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ให้ อปท. ที่สนใจ...

รายละเอียด
 • 29
 • มิ.ย.
 • 2558
 • Time 16:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ภาพบรรยากาศจากการอบรมอาสาโครงการผ่อดีดี ครั้งที่ 3 และภาพบรรยากาศการแนะนำโครงการผ่อดีดี

ภาพบรรยากาศจากการอบรมอาสาโครงการผ่อดีดี ครั้งที่ 3 และภาพบรรยากาศการแนะนำโครงการผ่อดีดี แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส...

รายละเอียด
 • 04
 • มิ.ย.
 • 2558
 • Time 16:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เดินหน้า อบรมอาสาโครงการผ่อดีดี สัปดาห์แรก

เดินหน้า อบรมอาสาโครงการผ่อดีดี สัปดาห์แรก...

รายละเอียด
 • 22
 • พ.ค.
 • 2558
 • Time 16:00
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ลงพื้นที่ตอบสนอง โรคไข้ขาห้อย หรือ โรคไข้ขาแข็ง อบต.นาคอเรือ อ.ฮอด

ลงพื้นที่ตอบสนอง โรคไข้ขาห้อย หรือ โรคไข้ขาแข็ง อบต.นาคอเรือ อ.ฮอด...

รายละเอียด
 • 09
 • มิ.ย.
 • 2558
 • Time 15:55
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ลงพื้นที่ตอบสนองการเฝ้าระวังโรค อบต สันทราย พร้าว

ลงพื้นที่ตอบสนองการเฝ้าระวังโรค อบต สันทราย พร้าว...

รายละเอียด
 • 06
 • พ.ค.
 • 2558
 • Time 15:51
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการเลี้ยงวัว ณ อ.ฮอด เพื่อศึกษาเก็บข้อมูล เตรียมการเฝ้าระวัง

ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการเลี้ยงวัว ณ อ.ฮอด เพื่อศึกษาเก็บข้อมูล เตรียมการเฝ้าระวัง...

รายละเอียด
 • 28
 • เมย.
 • 2558
 • Time 15:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ของแต่ละ อปท. ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ของแต่ละ อปท. ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์...

รายละเอียด
 • 09
 • เมย.
 • 2558
 • Time 14:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง