ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทดสอบการใช้ระบบและเครื่องมือดิจิทัลผ่อดีดี

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทดสอบการใช้ระบบและเครื่องมือดิจิทัลผ่อด...

รายละเอียด
 • 04
 • ต.ค.
 • 2562
 • Time 09:57
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมระดมสมองการใช้ ระบบดิจิทัลผ่อดีดี /การเฝ้าระวังทางสังคม เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมระดมสมองการใช้ ระบบดิจิทัลผ่อดีดี /การเฝ้าระวังทางสังคม เพื่...

รายละเอียด
 • 02
 • ต.ค.
 • 2562
 • Time 09:49
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เชียงรายเข้มกำจัดหมูเสี่ยง 200 ตัว ป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจ

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อกับไทย โปรดช่วยกันเฝ้าระวังเข้มข้น แจ้งเร็ว จัดกา...

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ย.
 • 2562
 • Time 14:13
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แม่ทา GEN 2

เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้น่าอยู่สำหรับพวกเขา ต่างคนจึงต่างเก็บกระเป๋าหอบหิ้วความฝันกลับมารดน้ำพรวนดินที่บ้านเกิด...

รายละเอียด
 • 28
 • ส.ค.
 • 2562
 • Time 09:33
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

ประชุมวิชาการเพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม)

โครงการผ่อดีดี (PODD) จัดประชุมวิชาการเพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพ...

รายละเอียด
 • Time 14:15
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ การใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลผ่อดีดี (PODD 3.0) – แจ้งภัยเร็ว จัดการเร็ว เสริมสร้างสุขภาพชุมชน...

รายละเอียด
 • 11
 • ส.ค.
 • 2559
 • Time 16:08
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหา...

รายละเอียด
 • 14
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 10:17
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหา...

รายละเอียด
 • 12
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 10:07
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

รายงานประชุมวิชาการ

รายงานประชุมวิชาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหน่ึงเดียวผ่อดีดี: ผลสําเร็จ ความท้าทาย และบทบาท...

รายละเอียด
 • Time 16:22
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง