ข่าวสาร

หลักสูตรฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.

การใช้ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท....

รายละเอียด
 • Time 11:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมระดมสมองการทดลองใช้ระบบดิจิทัลช่วยตรวจประเมินคุณภาพอาหาร/ ผลิตผลเกษตรปลอดภัยระดับชุมชน

โครงการผ่อดีดีประชุมระดมสมองการทดลองใช้ระบบดิจิทัลช่วยตรวจประเมินคุณภาพอาหาร/ ผลิตผลเกษตรปลอดภัยระดับชุมชนร่วม...

รายละเอียด
 • 29
 • เมย.
 • 2562
 • Time 09:54
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เทศบาลตำบลปิงโค้งและหน่วยงานในพื้นที่เซ็น MOU ร่วมป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก

รายละเอียด
 • 04
 • ม.ค.
 • 2562
 • Time 11:43
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แนวโน้มและอนาคตของระบบเฝ้าระวังโรคในยุค 5.0

Keynote speech โดย Dr. Mark Smolinski, the President of Ending Pandemics, USA...

รายละเอียด
 • 11
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 13:05
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รวมภาพกิจกรรม วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561

งานประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาค...

รายละเอียด
 • 17
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 16:53
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โอกาสและความยั่งยืนของผ่อดีดี (PODD)

งานประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาค...

รายละเอียด
 • 13
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 14:36
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โครงการผ่อดีดี จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสวนาในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงา...

รายละเอียด
 • 02
 • พ.ย.
 • 2561
 • Time 17:56
 • จังหวัดเชียงราย

หลักสูตรฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.

การใช้ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท....

รายละเอียด
 • 31
 • ต.ค.
 • 2561
 • Time 14:47
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

งานประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย

สถานที่ : Chatrium Ballroom ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม ...

รายละเอียด
 • 11
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 17:20
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง