ข่าวสาร

PODD ได้รับรางวัลจากงาน ASEAN ICT Awards 2017

PODD ได้รับรางวัล Bronze Award ในหมวด Corporate Social Responsibility (CSR)...

รายละเอียด
  • 26
  • มิ.ย.
  • 2561
  • Time 13:06
  • จังหวัดเชียงใหม่

ผ่อดีดี ได้รับเลือกแสดงผลงาน 42 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2559 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ได้จัดงานประชุมวิชาการ 42 ปี ครบรอบวันส...

รายละเอียด
  • 26
  • ก.ค.
  • 2561
  • Time 11:38
  • จังหวัดเชียงใหม่