ข่าวสาร

PODD ร่วมกับ อบต.ห้วยทราย ชนะเลิศรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2022 สาขา Digital Community of the year ผลงาน ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (podd LTC)

รายละเอียด
 • 07
 • ก.พ.
 • 2566
 • Time 14:37
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ลำดับผลสำเร็จสำคัญของระบบผ่อดีดี

รายละเอียด
 • 27
 • ก.ค.
 • 2565
 • Time 14:36
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

PODD ได้รับรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทผลงานวิชาการที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม ในงานมหกรรมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

รายละเอียด
 • 27
 • ก.ค.
 • 2565
 • Time 13:34
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคระบาด และภัยสิ่งแวดล้อม

ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคระบาด และภัยสิ่งแวดล้อม "ผ่อดีดี" ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก T...

รายละเอียด
 • 28
 • มิ.ย.
 • 2564
 • Time 09:32
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

PODD ได้รับรางวัลจากงาน ASEAN ICT Awards 2017

PODD ได้รับรางวัล Bronze Award ในหมวด Corporate Social Responsibility (CSR)...

รายละเอียด
 • 26
 • มิ.ย.
 • 2561
 • Time 13:06
 • จังหวัดเชียงใหม่

ผ่อดีดี ได้รับเลือกแสดงผลงาน 42 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2559 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ได้จัดงานประชุมวิชาการ 42 ปี ครบรอบวันส...

รายละเอียด
 • 26
 • ก.ค.
 • 2561
 • Time 11:38
 • จังหวัดเชียงใหม่

สารแสดงความยินดีจากดร.มาร์ค สโมลินสกี ประธานมูลนิธิ Ending Pandemics

ดร.มาร์ค สโมลินสกี ประธานมูลนิธิ Ending Pandemics ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่โครงการผ่อดี...

รายละเอียด
 • 16
 • พ.ค.
 • 2562
 • Time 16:05
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง