ข่าวสาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ค.
 • 2563
 • Time 13:53
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตามเอกสารดาวน์โหลด...

รายละเอียด
 • 08
 • ก.ค.
 • 2563
 • Time 18:05
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เลื่อนกำหนดการประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโคร...

รายละเอียด
 • 29
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 16:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศ กำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ตามเอกสารแนบที่ 1 และ 2...

รายละเอียด
 • 26
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 12:07
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร การสมัคร

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

รายละเอียด
 • 10
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 15:42
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง