ข่าวสาร

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0031 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
 • Time 10:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0030 วันที่ 16-30 เมษายน 2565

รายละเอียด
 • Time 09:51
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0029 วันที่ 1-15 เมษายน 2565

รายละเอียด
 • Time 12:17
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0028 วันที่ 16-31 มีนาคม 2565

รายละเอียด
 • Time 09:09
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและฝึกอบรมสัญจร การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มผ่อดีดี ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน “อปท.4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม”

รายละเอียด
 • 16
 • มิ.ย.
 • 2557
 • Time 14:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0027 วันที่ 1-15 มีนาคม 2565

รายละเอียด
 • 23
 • มี.ค.
 • 2565
 • Time 11:30
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศผลการคัดเลือก นักบริหารงานทั่วไป และ นักการเงินและบัญชี

ประกาศผลการคัดเลือก นักบริหารงานทั่วไป และ นักการเงินและบัญชี...

รายละเอียด
 • 23
 • ก.พ.
 • 2565
 • Time 10:36
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป และ นักการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป และ นักการเงินและ...

รายละเอียด
 • 21
 • ก.พ.
 • 2565
 • Time 13:44
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รับชมวิดีโอหัวข้อต่างๆ จากงานประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม”

รับชมวิดีโอหัวข้อต่างๆจากงานประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท4.0 สู่ชุมชน...

รายละเอียด
 • 11
 • ก.พ.
 • 2565
 • Time 13:21
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง