ข่าวสาร

ฟีเจอร์เฝ้าระวังฝุ่นควันไฟป่าเชิงรุก

รายละเอียด
 • Time 11:15
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

จุลสารผ่อดีดีฉบับพิเศษ

รายละเอียด
 • 25
 • มี.ค.
 • 2563
 • Time 15:46
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เลื่อน!!อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชั่นผ่อดีดีฟีเจอร์ไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

รายละเอียด
 • 25
 • มี.ค.
 • 2563
 • Time 15:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แนวทางการบังครับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัตโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)...

รายละเอียด
 • 03
 • มี.ค.
 • 2563
 • Time 09:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการ

รายละเอียด
 • 27
 • ก.พ.
 • 2563
 • Time 09:22
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

จุลสารผ่อดีดีฉบับพิเศษ

ปีที่ ผ่อดีดีกลาง นับหนึ่งร่วมกับ อปท. เดินหน้าระบบเฝ้าระวังของชุมชน ไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน...

รายละเอียด
 • 20
 • ก.พ.
 • 2563
 • Time 10:25
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง อัตราค่าบริการใช้ระบบผ่อดีดี ของศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

รายละเอียด
 • 16
 • ม.ค.
 • 2563
 • Time 15:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

พัฒนาและขับเคลื่อนแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีในการแจ้งเหตุเพื่อบริหารจัดการไฟป่า-ฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาและขับเคล...

รายละเอียด
 • Time 11:49
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

รายละเอียด
 • 18
 • ธ.ค.
 • 2562
 • Time 15:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง