ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากร "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี (PODD)" ณ เทศบาลตำบลปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่

รายละเอียด
 • 04
 • ส.ค.
 • 2566
 • Time 11:17
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับระบบผ่อดีดี ณ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

รายละเอียด
 • 26
 • ก.ค.
 • 2566
 • Time 10:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานประชุมโครงการความร่วมมือไทย-ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2566

รายละเอียด
 • 26
 • ก.ค.
 • 2566
 • Time 10:32
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กิจกรรมการประชุมและอบรมการใช้งานระบบผ่อดีดีสำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ศูนย์เรียนรู้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ค.
 • 2566
 • Time 10:38
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0054 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566

รายละเอียด
 • 19
 • ก.ค.
 • 2566
 • Time 10:30
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0053 วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด
 • 06
 • มิ.ย.
 • 2566
 • Time 16:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0052 วันที่ 15-30 เมษายน 2566

รายละเอียด
 • 03
 • พ.ค.
 • 2566
 • Time 09:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหาร ประจำปี 2566

รายละเอียด
 • 02
 • พ.ค.
 • 2566
 • Time 16:07
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน รุ่นที่ 7 นครสวรรค์

รายละเอียด
 • 21
 • เมย.
 • 2566
 • Time 09:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง