Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว นำโดย น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดการทั่วไป ได้เข้าพบทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำระบบผ่อดีดี 18 ฟีเจอร์ รวมถึงขั้นตอนการแจ้งเหตุผ่านไลน์รีพอร์ต เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านปงได้มีการวางแผนการใช้งานแอปพลิเคชัน และเตรียมจัดตั้งอาสาสมัครในพื้นที่ต่อไป

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง