Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว นำโดย น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดการทั่วไป ได้เข้าพบทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยโก๋น และอบต.ขุนน่าน เพื่อแนะนำระบบผ่อดีดี 18 ฟีเจอร์ รวมถึงขั้นตอนการแจ้งเหตุผ่านไลน์รีพอร์ตและการใช้งานแดชบอร์ด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านTags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง