Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหาร ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาและถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร อีกทั้งยังเป็นโอกาสพิเศษที่บุคลากรจะได้ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย ซึ่งสถานที่จัดกิจกรรมถูกประดับไปด้วยตุงไส้หมู ที่ถือเป็นศิลปะการตัดกระดาษของชาวล้านนา ที่บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดและตกแต่ง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ ณ โถงกิจกรรม ชั้น 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง