Disable Preloader

ข่าวสารเมื่อวันที่ 29 ถึง 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โครงการผ่อดีดี เชิญอาสาสมัครจาก 75 อปท. เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน

เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โครงการผ่อดีดี เชิญอาสาสมัครจาก 75 อปท. เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเวทีให้อาสาสมัครผ่อดีดีจากแต่ละ อปท. ได้มาพบปะพูดคุยกันแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานให้มีความเข้มแข็งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมอง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน “สุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี” ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป โดยอาสาสมัครส่วนใหญ่ยังหวังให้โครงการผ่อดีดีมีการขยายอาสาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/poddonehealth/photos/?tab=album&album_id=628706323972470

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง