ข่าวสาร

ข่าวผ่อดีดี รายปักษ์ ฉบับ0005 วันที่ 1-15 มีนาคม 2564

รายละเอียด
 • 19
 • มี.ค.
 • 2564
 • Time 11:36
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดี รายปักษ์ ฉบับ0004 วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
 • 03
 • มี.ค.
 • 2564
 • Time 10:04
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดี รายปักษ์ ฉบับ0003 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
 • 16
 • ก.พ.
 • 2564
 • Time 10:24
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดี รายปักษ์ ฉบับ0002 วันที่ 15-16 มกราคม 2564

รายละเอียด
 • 02
 • ก.พ.
 • 2564
 • Time 16:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดี รายปักษ์ ฉบับ0001 วันที่ 1-15 มกราคม 2564

"ศูนย์ผ่อดีดีกลาง ขอสวัสดีปีใหม่ 2564 ทุกท่าน"...

รายละเอียด
 • 22
 • ม.ค.
 • 2564
 • Time 16:12
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

จุลสารผ่อดีดีฉบับพิเศษ

รายละเอียด
 • 25
 • มี.ค.
 • 2563
 • Time 15:46
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

จุลสารผ่อดีดีฉบับพิเศษ

ปีที่ ผ่อดีดีกลาง นับหนึ่งร่วมกับ อปท. เดินหน้าระบบเฝ้าระวังของชุมชน ไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน...

รายละเอียด
 • 20
 • ก.พ.
 • 2563
 • Time 10:25
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ฉบับที่ 5 “ไข้ซิกา” โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกันภัยเงียบจากยุงลาย

ฉบับที่ 5 “ไข้ซิกา” โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกันภัยเงียบจากยุงลาย...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:34
 • จังหวัดเชียงใหม่

ฉบับที่ 4 “6 โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว”

ฉบับที่ 4 “6 โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว”...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:29
 • จังหวัดเชียงใหม่