ข่าวสาร

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียด
 • 13
 • พ.ย.
 • 2563
 • Time 10:30
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

หนาวนี้เตรียมตัวกันให้พร้อม

รายละเอียด
 • 30
 • ต.ค.
 • 2563
 • Time 09:04
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประเทศไทยถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่กำลังเกิดการระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียด
 • 22
 • ต.ค.
 • 2563
 • Time 09:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีกับการเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของโรคอย่างเข้มแข็งในระดับชุมชน

รายละเอียด
 • 07
 • ต.ค.
 • 2563
 • Time 09:26
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือน กันยายน 2563

รายละเอียด
 • 30
 • พ.ย.
 • 2558
 • Time 15:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือนสิงหาคม 2563

รายละเอียด
 • 14
 • ก.ย.
 • 2563
 • Time 11:00
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ชิคุนกุนยา: โรคร้ายที่ยุงลายพามาในหน้าฝน

สวัสดีสมาชิกเครือข่ายผ่อดีดีทุกท่านคะ วันนี้ ศูนย์ผ่อดีดีกลางขอนำความรู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยามาฝากค่ะ...

รายละเอียด
 • 09
 • ก.ย.
 • 2563
 • Time 14:09
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือนกรกฎาคม 2563

รายละเอียด
 • Time 14:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

หลักสูตร ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพ หนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี)และ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดิจิทัล podd PGS

รายละเอียด
 • Time 11:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง