ข่าวสาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาระบบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาระบบ...

รายละเอียด
 • 19
 • ก.พ.
 • 2564
 • Time 15:13
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาระบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาระบบ ตามเอกสารดาวน์โหลด...

รายละเอียด
 • 16
 • ก.พ.
 • 2564
 • Time 14:34
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาระบบ

รายละเอียด
 • 14
 • ม.ค.
 • 2564
 • Time 14:51
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ค.
 • 2563
 • Time 13:53
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตามเอกสารดาวน์โหลด...

รายละเอียด
 • 08
 • ก.ค.
 • 2563
 • Time 18:05
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เลื่อนกำหนดการประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโคร...

รายละเอียด
 • 29
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 16:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศ กำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ตามเอกสารแนบที่ 1 และ 2...

รายละเอียด
 • 26
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 12:07
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร การสมัคร

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

รายละเอียด
 • 10
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 15:42
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง อัตราค่าบริการใช้ระบบผ่อดีดี ของศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

รายละเอียด
 • 16
 • ม.ค.
 • 2563
 • Time 15:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง