8 ข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

รายละเอียด
 • 05
 • ก.ย.
 • 2566
 • Time 10:13
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เคล็ดลับ 7 วิธีดูแลสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อ

รายละเอียด
 • 04
 • ก.ย.
 • 2566
 • Time 10:07
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ใน 1 วัน เราควรบริโภคน้ำตาลแค่ไหนดีนะ !?

รายละเอียด
 • 04
 • ก.ย.
 • 2566
 • Time 09:55
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ภัยเงียบ !! สัญญาณเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือด

รายละเอียด
 • 01
 • ก.ย.
 • 2566
 • Time 09:42
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ

รายละเอียด
 • 01
 • ก.ย.
 • 2566
 • Time 09:13
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี (podd PGS)

รายละเอียด
 • 30
 • ส.ค.
 • 2566
 • Time 11:56
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม One Health แบบบูรณาการระหว่างแอปพลิเคชัน Mo-Buzz+ ของมหาวิทยาลัยนันยาง และแอปพลิเคชัน PODD ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่

รายละเอียด
 • 30
 • ส.ค.
 • 2566
 • Time 09:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี มช. เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ "Tourist Care ใส่ใจนักท่องเที่ยว"

รายละเอียด
 • 04
 • ต.ค.
 • 2552
 • Time 09:10
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี มช. เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สมุดพกของคนไม่ประมาท

รายละเอียด
 • 30
 • ส.ค.
 • 2566
 • Time 08:55
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง