ข่าวสาร

ผ่อดีดีจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน รุ่นที่ 3 อุบลราชธานี

รายละเอียด
 • 14
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 11:39
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีกลางร่วมกับศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่คณะผู้แทนจากกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียด
 • 17
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 11:09
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีร่วมกับศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ และทีมงานแม่ทาออร์แกนิค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลโครงการระบบดิจิทัลเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) สำหรับชุมชน ณ อบต.เมืองจัง จ.น่าน

รายละเอียด
 • 14
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 09:53
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน รุ่นที่ 2 นครพนม

รายละเอียด
 • 09
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 09:49
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (PODD LTC) ณ อบต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 10
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 10:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) จัด Focus Group ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบผ่อดีดี และรูปแบบการบริหารจัดการระบบผ่อดีดี

รายละเอียด
 • 23
 • ก.พ.
 • 2566
 • Time 11:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน "ผ่อดีดี" (PODD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย" รุ่นที่ 1 เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 23
 • ก.พ.
 • 2566
 • Time 13:04
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีเข้าพบทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 08
 • ก.พ.
 • 2566
 • Time 10:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กำหนดการฝึกอบรม PODD สัญจร ประจำปี 2566

รายละเอียด
 • 06
 • ก.พ.
 • 2566
 • Time 12:35
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง