ข่าวสาร

อบรมการใช้งานแอพฯ ผ่อดีดี แก่อาสาสมัคร ในโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคพื้นดิน รุ่น 1

รายละเอียด
 • 18
 • ธ.ค.
 • 2562
 • Time 15:24
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผู้อำนวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง เข้าร่วมประชุมนำและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

รายละเอียด
 • 06
 • ธ.ค.
 • 2562
 • Time 10:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมหารือเพื่อติดตั้งระบบผ่อดีดีและกำหนดแนวทางการติดตั้งระบบผ่อดีดีในพื้นที่อื่นในอนาคต

รายละเอียด
 • 15
 • พ.ย.
 • 2562
 • Time 14:20
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน

รายละเอียด
 • 26
 • ส.ค.
 • 2555
 • Time 12:08
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีกลาง เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 30
 • ต.ค.
 • 2562
 • Time 10:58
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รายละเอียด
 • 03
 • ส.ค.
 • 2558
 • Time 15:08
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทดสอบการใช้ระบบและเครื่องมือดิจิทัลผ่อดีดี

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทดสอบการใช้ระบบและเครื่องมือดิจิทัลผ่อด...

รายละเอียด
 • 04
 • ต.ค.
 • 2562
 • Time 09:57
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมระดมสมองการใช้ ระบบดิจิทัลผ่อดีดี /การเฝ้าระวังทางสังคม เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมระดมสมองการใช้ ระบบดิจิทัลผ่อดีดี /การเฝ้าระวังทางสังคม เพื่...

รายละเอียด
 • 02
 • ต.ค.
 • 2562
 • Time 09:49
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เชียงรายเข้มกำจัดหมูเสี่ยง 200 ตัว ป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจ

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อกับไทย โปรดช่วยกันเฝ้าระวังเข้มข้น แจ้งเร็ว จัดกา...

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ย.
 • 2562
 • Time 14:13
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง