ข่าวสาร

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือน พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
 • Time 12:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แสดงผลการเฝ้าระวังอาการผิดปกติในคนและสัตว์ โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ 45 ตำบลของจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 22
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 13:38
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง จัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี รุ่นที่ 1 รอบที่ 3

รายละเอียด
 • 21
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 15:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) จัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี รุ่นที่ 1 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 04
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 11:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง จัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี รุ่นที่ 1 รอบที่ 1

รายละเอียด
 • 01
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 10:30
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวร่วมเสวนาเรื่อง “Digital surveillance of covid-19 symptoms with PODD cpmmunity report” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ U4SIC

รายละเอียด
 • 18
 • พ.ย.
 • 2563
 • Time 15:02
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียด
 • 13
 • พ.ย.
 • 2563
 • Time 10:30
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

หนาวนี้เตรียมตัวกันให้พร้อม

รายละเอียด
 • 30
 • ต.ค.
 • 2563
 • Time 09:04
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประเทศไทยถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่กำลังเกิดการระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียด
 • 22
 • ต.ค.
 • 2563
 • Time 09:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง