ข่าวสาร

เลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการ

รายละเอียด
 • 27
 • ก.พ.
 • 2563
 • Time 09:22
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

พัฒนาและขับเคลื่อนแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีในการแจ้งเหตุเพื่อบริหารจัดการไฟป่า-ฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาและขับเคล...

รายละเอียด
 • Time 11:49
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

รายละเอียด
 • 18
 • ธ.ค.
 • 2562
 • Time 15:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

อบรมการใช้งานแอพฯ ผ่อดีดี แก่อาสาสมัคร ในโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคพื้นดิน รุ่น 1

รายละเอียด
 • 18
 • ธ.ค.
 • 2562
 • Time 15:24
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผู้อำนวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง เข้าร่วมประชุมนำและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

รายละเอียด
 • 06
 • ธ.ค.
 • 2562
 • Time 10:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมหารือเพื่อติดตั้งระบบผ่อดีดีและกำหนดแนวทางการติดตั้งระบบผ่อดีดีในพื้นที่อื่นในอนาคต

รายละเอียด
 • 15
 • พ.ย.
 • 2562
 • Time 14:20
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน

รายละเอียด
 • 26
 • ส.ค.
 • 2555
 • Time 12:08
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีกลาง เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 30
 • ต.ค.
 • 2562
 • Time 10:58
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รายละเอียด
 • 03
 • ส.ค.
 • 2558
 • Time 15:08
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง