ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

รายละเอียด
 • 22
 • ก.พ.
 • 2564
 • Time 09:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมวางแผนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (กลุ่มป่าสมุนไพร)

รายละเอียด
 • 25
 • ม.ค.
 • 2564
 • Time 11:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมวางแผนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (กลุ่มน้ำพริกคั่วทราย)

รายละเอียด
 • 22
 • ม.ค.
 • 2564
 • Time 11:02
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือน พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
 • Time 12:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แสดงผลการเฝ้าระวังอาการผิดปกติในคนและสัตว์ โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ 45 ตำบลของจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 22
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 13:38
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง จัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี รุ่นที่ 1 รอบที่ 3

รายละเอียด
 • 21
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 15:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) จัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี รุ่นที่ 1 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 04
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 11:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง จัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี รุ่นที่ 1 รอบที่ 1

รายละเอียด
 • 01
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 10:30
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวร่วมเสวนาเรื่อง “Digital surveillance of covid-19 symptoms with PODD cpmmunity report” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ U4SIC

รายละเอียด
 • 18
 • พ.ย.
 • 2563
 • Time 15:02
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง