ข่าวสาร

ผ่อดีดีร่วมเป็นวิทยากร ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ และอบรม CG ณ อบต.ห้วยทราย

รายละเอียด
 • 17
 • ส.ค.
 • 2565
 • Time 10:46
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีลงพื้นที่อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน

รายละเอียด
 • 15
 • ส.ค.
 • 2565
 • Time 14:24
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีลงพื้นที่อบรมแนะนำระบบผ่อดีดี ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. อสม. สสอ. ของ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 08
 • ส.ค.
 • 2565
 • Time 10:12
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

งานอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. ใช้งานระบบผ่อดีดี ประจำเดือนกรกฎาคม

รายละเอียด
 • 02
 • ส.ค.
 • 2565
 • Time 16:30
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการรับรองเกษตรอินทรีย์ NIA – podd PGS และพัฒนาเครือข่ายผ่อดีดี จังหวัดน่าน มุ่งสู่ตำบลปลอดภัยที่ยั่งยืน

รายละเอียด
 • 27
 • ก.ค.
 • 2565
 • Time 13:46
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2565 วิธีการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ (หลักสูตร 2 วัน)

รายละเอียด
 • Time 11:05
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รับชมวิดีโอหัวข้อต่างๆ จากงานประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม”

รับชมวิดีโอหัวข้อต่างๆจากงานประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท4.0 สู่ชุมชน...

รายละเอียด
 • 11
 • ก.พ.
 • 2565
 • Time 13:21
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม”

รายละเอียด
 • 05
 • พ.ย.
 • 2551
 • Time 08:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมเตรียมการพัฒนาร่างโครงการขยายและขับเคลื่อนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี)

รายละเอียด
 • 24
 • ธ.ค.
 • 2564
 • Time 16:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง