ข่าวสาร

App PODD ดับไฟป่า และสู้ COVID 19

รายละเอียด
 • 15
 • เมย.
 • 2563
 • Time 14:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีกลางพัฒนาฟีเจอร์ช่วยชุมชนเฝ้าระวังโรคโควิด-19

รายละเอียด
 • 08
 • เมย.
 • 2563
 • Time 12:18
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เรื่องเล่า กล่าวขาน...กรณีโควิด-19

รายละเอียด
 • 08
 • เมย.
 • 2563
 • Time 12:02
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สู้โควิด-19 เปรียบเหมือนวิ่งมาราธอน App PODD สู้โควิด-19 ช่วยชุมชนปลอดภัย จากภาวะระบาด เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมั่นคง

รายละเอียด
 • 01
 • เมย.
 • 2563
 • Time 13:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ฟีเจอร์เฝ้าระวังฝุ่นควันไฟป่าเชิงรุก

รายละเอียด
 • Time 11:15
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เลื่อน!!อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชั่นผ่อดีดีฟีเจอร์ไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

รายละเอียด
 • 25
 • มี.ค.
 • 2563
 • Time 15:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการ

รายละเอียด
 • 27
 • ก.พ.
 • 2563
 • Time 09:22
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

พัฒนาและขับเคลื่อนแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีในการแจ้งเหตุเพื่อบริหารจัดการไฟป่า-ฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาและขับเคล...

รายละเอียด
 • Time 11:49
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

รายละเอียด
 • 18
 • ธ.ค.
 • 2562
 • Time 15:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง