ข่าวสาร

พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหาร ประจำปี 2566

รายละเอียด
 • 02
 • พ.ค.
 • 2566
 • Time 16:07
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน รุ่นที่ 7 นครสวรรค์

รายละเอียด
 • 21
 • เมย.
 • 2566
 • Time 09:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน รุ่นที่ 6 กาญจนบุรี

รายละเอียด
 • 04
 • เมย.
 • 2566
 • Time 10:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน รุ่นที่ 5 ตราด

รายละเอียด
 • 30
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 15:45
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน รุ่นที่ 4 กระบี่

รายละเอียด
 • 24
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 15:39
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการใช้งานผ่อดีดี ณ อบต.ศิลาเพชร จ.น่าน และเข้าพบทีมผู้บริหาร ทต.ปัว จ.น่าน

รายละเอียด
 • 07
 • เมย.
 • 2566
 • Time 09:41
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (PODD LTC) ณ เทศบาลตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

รายละเอียด
 • 30
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 10:21
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในโครงการเครือข่ายตำบลปลอดภัย - ของขวัญจากท้องถิ่นไทยให้ชาวโลก กิจกรรมอบรมการใช้ระบบ "ผ่อดีดี" เครือข่าย อปท.ใหม่

รายละเอียด
 • 28
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 15:18
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี ขอเชิญชวนตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
 • 29
 • มี.ค.
 • 2566
 • Time 13:36
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง