ข่าวสาร

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ต้อนรับนักศึกษาดูงานผ่อดีดี จาก Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียด
 • 07
 • ธ.ค.
 • 2565
 • Time 14:25
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2565

รายละเอียด
 • 08
 • ธ.ค.
 • 2565
 • Time 13:16
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์ผ่อดีดีกลางได้รับเชิญเข้าร่วมงาน DustBoy Day ณ GIMME Shelter Chiang Mai

รายละเอียด
 • 01
 • ธ.ค.
 • 2565
 • Time 13:56
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน "โครงการเครือข่ายตำบลปลอดภัย-ของขวัญจากท้องถิ่นไทยให้ชาวโลก" ณ อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

รายละเอียด
 • 18
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 17:03
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบผ่อดีดี ณ อบต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 15
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 14:26
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 10
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 09:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 09
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 14:33
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผู้อำนวยการผ่อดีดีได้รับเชิญเข้าร่วมงาน IWOPS 2022 ; 4th International Workshop on Participatory Surveillance ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด
 • 08
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 15:52
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กำหนดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำปี 2566

รายละเอียด
 • 08
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 15:07
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง